Hans Christian Andersen Music
Hans Christian Andersen and Jenny Lind.
Fresco by Niels Larsen Stevns, The Hans Christian Andersen Museum


Free text search:
 
Composer:
    
"Hvor ordet slipper, taler tonerne!"
- Billedbog uden billeder. - 32. aften (1847).

H.C. Andersen musik-databasen giver adgang til flere hundrede stykker musik, som alle på den ene eller anden måde er inspireret af den danske digter. Der kan søges inden for de fleste af databasens kategorier: titler, komponister, forfatter, genre m.m. blot ved at skrive et eller flere ord i søgefeltet. Databasen er engelsk, idet vi mener, at dens systematik vil være let forståelig for de fleste trods eventuelt manglende kendskab til engelsk (se eventuelt ordforklaring).

Databasen har som grundlag H.C. Andersen-museets samlinger af noder og fonogrammer, men er desuden tilføjet mange værktitler, der kendes fra andre sammenhænge. Alligevel må vi tage forbehold for eksisterende titler, som ikke er medtaget, og vi hører gerne herom ved henvendelse til Odense Bys Museer eller på e-mail: museum@odense.dk."When words fail, music speaks."
- Picture Book without Pictures. - 32th Night (1847).

The Hans Christian Andersen data base of music gives access to several hundred pieces of music that are inspired by the Danish writer. By writing the name of a composer, lyricist or title, the data base will search in all the listed categories.

The data base is an enlarged - and still growing - version of the index to the collection of printed music and records in The Hans Christian Andersen Museum. It has, however, been added numerous titles from elsewhere, but still we do know that many titles are missing. We will only be too grateful to hear some anybody who finds something that is not there! Please contact Odense City Museums or e-mail: museum@odense.dk.